A projekt megnevezése

„Salla” Művelődési Központ a jövő nemzedékéért

A projekt azonosítószáma

EFOP-3.3.2-16-2016-00074

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-3.3.2-16 – 2016 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A Salla Művelődési Központ és Könyvtár Zalalövői az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázati felhívás keretében támogatást nyert a „Salla” Művelődési Központ a jövő nemzedékéért elnevezésű, EFOP-3.3.2-16-2016- 00074 azonosító számú projekt megvalósításához.

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2016.11.17.

Támogatási döntés dátuma: 2018. 01. 08.

Forrás: Európai Szociális Alap Támogatási összeg: 25 000.000 Ft Támogatás aránya: 100% Projektmegvalósítási időszak: 2018.07.15. – 2020..01.14. 18 hónap.

Együttműködő partnerek: 6 együttműködő partner szervezet (1 óvoda, 6 általános iskola,)

 • Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Zalalövő
 • Bagodi Fekete István Általános Iskola – Bagod
 • Teskándi Csukás István Általános Iskola – Teskánd
 • Galamboki Általános Iskola – Galambok
 • Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola- Letenye
 • Bagodi Fekete István Általános Iskola Salomvári Tagintézménye – Salomvár
 • Zalalövői Napköziotthonos Óvoda – Zalalövő 

A projekt rövid összefoglalása:

A projekt fő szakmai tevékenységei:

 1. Projekt előkészítés: igényfelmérés melynek célja, hogy az óvodák, iskolák igényeinek megfelelően kerüljön a projekt megtervezésre, szakmai terv, együttműködési megállapodás 7 közoktatási intézménnyel
 2. Projektmenedzsment: fő feladata a projektműködtetése, a projekt kiírásainak megfelelően
 3. Horizontális követelmények megvalósítása
 4. A projekt szakmai megvalósítása: szakmai vezető koordinálásával a pályázó által az együttműködő intézményeknek kínált tanórán kívüli foglalkozások:

Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda szakkörei:

Népi játék- népi kis mesterségek szakkör I.I.III. – 96 óra – 8 fő részvételével

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakkörei, táborai:

Helytörténeti szakkör I.II.III. – 48 óra – 8 fő részvételével;

Önismereti szakkör I.II.III. – 48 óra – 10 fő részvételével;

Meseszakkör I.II.III. – 96 óra – 8 főrészvételével;

Gyöngykuckó szakkör I.II.III. – 96  óra – 10 fő részvételével;

Személyiségfejlesztő tábor – 20 fő részvételével napi 5 óra tematikus foglalkozás és 3 óra szabadidős tevékenység;

Kézműves drámatábor-napközis tábor 20 fő részvételével napi 7 óra foglalkozás

Bagodi Fekete István Általános Iskola szakkörei, tábora:

Mesevilág, a világ meséi szakkör I.II.III. – 48 óra – 8 fő részvételével;

Felfedező– tanulást támogató szakkör I.II.III. – 48 óra – 8 fő részvételével;

Kommunikációs képességfejlesztés drámajátékkal I.II.III. – 48 óra – 8 fő részvételével; Kifejezőkészséget fejlesztő önismereti tábor – 20 fő részvételével napi 5 óra tematikus foglalkozás és 3 óra szabadidős tevékenység

Bagodi Fekete István Általános Iskola Salomvári Tagintézménye szakköre:

Kézműves szakkör I.II.III. – 96 óra – 8 fő részvételével

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola szakkörei:

Hon-és népismeret szakkör I.II.III. – 96 óra – 10 fő részvételével;

Néptánc szakkör I.II.III. – 96 óra – 10 fő részvételével

Galamboki Általános Iskola szakkörei, tábora:

Modern tánc szakkör I. II.III. – 96 óra – 12 fő részvételével;

Kézművesség szakkör I. II.III. – 96 óra – 12 fő részvételével;

Kreativitást fejlesztő tábor – 20 fő részvételével napi 5 óra tematikus foglalkozás és 3 óra szabadidős tevékenység

Teskándi Csukás István Általános Iskola szakköre:

Drámaszakkör I. II.III. – 96 óra – 8 fő részvételével

A projektben megvalósítani kívánt szabadidős tevékenységek hatékonyan segítik a kompetenciafejlesztést. A projekt egyes foglalkozásai a kulcskompetenciák fejlesztését segítik, támogatják. Többek között fejlődik a gyermekek esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészsége, illetve a hatékony, önálló tanulás készsége.

A program eredményeként 148 fő gyermek (melyből 8 fő óvodás) kerül bevonásra különféle szakkörökbe, illetve táborokba. A projektbe bevont létszámból 31% (összesen: 46 fő), a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül kerül ki.