DJP pont

“Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő “Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című projektre sikeres pályázatot nyújtott be a “Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.

A pályázat keretében elnyert eszközöket 2018. március 20-án telepítették az intézmény könyvtárába.

A DJP pontra látogatók ingyenesen használhatják az eszközöket. A DJP mentor segítséget nyújt az eszközök használatához.

Zalalövőn a helyi lakosság igényeihez igazodva megismertetjük a Digitális Jóléti Pont előnyeit. Az intézmény könyvtára a program segítségével bővíteni tudta szolgáltatásait, valamit az intézményben eddig is népszerű és jól működő rendezvényeinket is színesíteni tudtuk a digitális technika vívmányaival.

A programjainkkal ösztönzünk arra, hogy mindenki bátran használja az IKT eszközöket. Figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű csoportok IKT eszközök használatában való jártasságra. Folyamatosan a könyvtár nyitvatartási idejében, – mely heti 32 óra – a program keretében kiképzett mentor segítségével biztosítjuk a Digitális Jóléti Programban elnyert eszközök használatát, internet hozzáférést.

Az eddig megvalósuló programokat a honlapunkon figyelemmel kísérhetik.